Friday, December 19, 2008

நான் ரசித்த கம்பனி லோகோஸ்

நான் ரசித்த கம்பனி லோகோஸ். சத்யம் எங்கேப்ப்பா? ஒரெகில் காணோம். நிச்சயம் இவை இந்திய கம்பனிகளின் நிலையை முற்றிலும் அருமையாக காட்டுகிறது. தேங்க்ஸ் பரிசல்காரன்.

No comments: